Sortering av bygg- och industriavfall
I vår noggrant utprovade sorteringslinje åtskiljer vi och sorterar det bygg- och industriavfall som kommer till oss.
blocks_image